Правила та умови

УМОВИ СПІВПРАЦІ З БІЗНЕСАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПОСТІЙНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАЦЮЮЧИМИ ЗА КОНТРАКТОМ (НАЙМАННЯ НАПРЯМУ ВІД КЛІЄНТА)
1. ВИЗНАЧЕННЯ
1. У цих Умовах ведення бізнесу застосовуються такі визначення:
«Заявник» означає особу, представлену Агентством Клієнту для залучення, включаючи будь -яку посадову особу або працівника Заявника, якщо Заявник є компанією з обмеженою відповідальністю та є власним персоналом Агентства;
«Клієнт» означає особу; фірма або корпоративний орган разом з будь -якою дочірньою або асоційованою Компанією, як це визначено Законом про компанії 1985 року, до якого подано заявника;
«Агентство» означає GATES.
«Залучення» означає залучення, працевлаштування або використання Заявника Клієнтом або будь -якою третьою стороною на постійній чи тимчасовій основі, незалежно від того, за договором про надання послуг чи надання послуг; згідно агентства, ліцензії, франчайзингу або партнерського договору; або будь -яке інше завдання; безпосередньо або через товариство з обмеженою відповідальністю, заявником якого є посадова особа чи працівник
"Вступ" означає (i) співбесіду Клієнта із Заявником особисто або по телефону, відповідно до вказівок Клієнта Агентству щодо пошуку Заявника; або (ii) передачу Клієнту навчальної програми або інформації, яка ідентифікує Заявника; і що призводить до залучення цього Заявника;
"Винагорода" включає базову заробітну плату або гонорари, гарантовані та/або передбачувані прибутки та комісійні, надбавки, виплати за судом, виплату службового автомобіля та всі інші виплати та оподатковувані (і, якщо це можливо, неоподатковувані) виплати, що виплачуються або дебіторська заборгованість Заявника за послуги, надані Клієнту або за його дорученням. Якщо Клієнт надає службовий автомобіль, умовна сума 5000 фунтів стерлінгів буде додана до заробітної плати для розрахунку гонорару Агентства.
Якщо контекст не вимагає іншого, посилання на однину включає множину.
Заголовки, що містяться в цих Умовах ведення бізнесу, призначені лише для зручності та не впливають на їх тлумачення.

КОНТРАКТ
Ці Умови складають договір між Агентством та Клієнтом і вважаються прийнятими Клієнтом внаслідок Вступу до Заявника, Залучення Заявника або передачі будь -якої інформації про Заявника третій стороні після Вступу.
Ці умови містять повну угоду між сторонами, і якщо інше письмово не узгоджено директором Агентства, ці Умови бізнесу мають перевагу над будь -якими іншими умовами бізнесу або умовами закупівлі, запропонованими Клієнтом.
Жодне зміна або зміна цих Умов не є дійсним, якщо деталі такого зміну не узгоджені між Агентством та Клієнтом та не викладені у письмовій формі, а копія різноманітних умов передається Клієнту із зазначенням дати або після такої дати застосовуються різні умови.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПЛАТА
Клієнт погоджується:
Негайно повідомляти Агентство про будь -які пропозиції щодо Замовлення, які вона робить Заявнику;
Негайно повідомити Агентство про те, що його пропозиція щодо Замовлення Заявнику прийнято, і надати Агентству інформацію про винагороду; та Сплатити збір Агентства протягом 14 днів з дня виставлення рахунка -фактури.
За винятком обставин, викладених у пункті 5.1 нижче, Клієнт не стягує жодної плати, поки Заявник не розпочне Замовлення, коли Агентство виставить Клієнту рахунок -фактуру за його гонорари.
Агентство залишає за собою право нараховувати відсотки на суми рахунків -фактур, що не виплачуються більше 14 днів, у розмірі 8% річних вище базової ставки, час від часу Банку Англії, починаючи з дати сплати платежу та до дати платежу.
Гонорар, який Клієнт сплачує Агентству за Вступ, що призвів до Замовлення, - це сума, що дорівнює ……. % винагороди, що застосовується протягом перших 12 місяців залучення. ПДВ стягуватиметься з плати, якщо така є.
3.5 У разі, якщо Замовлення розраховане на певний строк менше 12 місяців, плата в пункті 3.4 застосовуватиметься пропорційно. Якщо Замовлення продовжується після початкового встановленого терміну або якщо Клієнт повторно залучає Заявника протягом 6 календарних місяців з дати припинення першого Завдання, Клієнт буде зобов’язаний сплатити додаткову винагороду на основі додаткової винагороди, що застосовується до період залучення після початкового встановленого терміну до припинення другого заручення або першої річниці його початку, залежно від того, що настане раніше.

3.6 Якщо Клієнт згодом залучає або повторно залучає Заявника протягом 6 календарних місяців з дати припинення Замовлення або відкликання пропозиції, підлягає сплаті повний внесок, розрахований відповідно до пункту 3.4 вище.

ПОВЕРНЕННЯ
Для того, щоб отримати право на наступне відшкодування, Клієнт повинен сплатити гонорар Агентства протягом 14 днів з дня виставлення рахунка -фактури та письмово повідомити Агентство про припинення Замовлення протягом 7 днів після його припинення.
Наступна шкала відшкодування застосовується лише у випадку, якщо Клієнт виконує положення пункту 3.1 цих Умов ведення бізнесу.
Якщо Заявник виїжджає протягом перших 12 тижнів Замовлення, Клієнту виплачується часткове відшкодування внеску за введення відповідно до шкали, наведеної нижче, відповідно до умов, зазначених у пункті 4.1.
Тиждень, протягом якого Заявник залишає відшкодований відсоток внеску
1-2 90%
3 - 4 80%
5 – 6 60%
7 – 8 40%
9-10 20%
11-12 12%
Повернення коштів не відбуватиметься, коли Заявник виїде протягом або після 13 -го тижня Заручин.

За обставин, коли застосовується пункт 3.6, сплачується повний збір, зазначений у пункті 3.4, і не має права на відшкодування.

ПЛАН ВІДМІНИ
5.1 Якщо після того, як Заявнику була зроблена пропозиція про Замовлення, Клієнт з будь -якої причини вирішив її відкликати, Клієнт буде зобов’язаний сплатити Агентству мінімальний внесок у розмірі 4000 фунтів стерлінгів.

ВСТУП
Представлення заявників є конфіденційними. Розкриття Клієнтом третій стороні будь -яких деталей щодо Заявника, представлених Агентством, що призводить до взаємодії з цією третьою стороною протягом 6 місяців після Вступу, покладає на Клієнта відповідальність за сплату гонорару Агентства, як зазначено в пункті 3.4 без права на відшкодування.
Плата за вступ, розрахована відповідно до пункту 3.4, стягуватиметься з будь -якого Заявника, залученого як наслідок або внаслідок вступу Агентства або через нього, прямо чи опосередковано, протягом 6 місяців з дня представлення Агентства.
Якщо сума фактичної винагороди невідома, Агентство стягуватиме плату, розраховану відповідно до пункту 3.4, щодо мінімального рівня винагороди, що застосовується до посади, на якій Заявник був зайнятий, стосовно будь -якої інформації, наданої Агентству Клієнтські та/або порівнянні позиції на ринку в цілому для таких позицій.
У разі, якщо будь -який працівник Агентства, з яким Клієнт мав особисті відносини, погоджується на Замовлення з Клієнтом протягом 3 місяців з моменту звільнення з роботи Агентства, Клієнт несе відповідальність за сплату вступного внеску Агентству відповідно до пункту 3.4 .

7. ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ЛІТЕРАТУРА
Агентство намагається забезпечити придатність будь -якого Заявника, представленого Клієнту, шляхом отримання підтвердження особи Заявника; що Заявник має досвід, підготовку, кваліфікацію та будь -які дозволи, які Клієнт вважає за необхідні або які можуть вимагатися законом або будь -яким професійним органом; і що Заявник готовий працювати, щоб працювати на посаді, яку Клієнт прагне заповнити.
Водночас, пропонуючи Заявника Клієнту, Агентство інформує Клієнта про такі питання в пункті 7.1, коли вони отримали підтвердження. Якщо така інформація не надається у паперовій формі або електронними засобами, вона повинна бути підтверджена такими засобами до кінця третього робочого дня (за винятком суботи, неділі та будь -яких державних чи святкових днів) після того, як Заявника пропонують на посаду, таку саму, на якій Заявник працював протягом останніх п’яти робочих днів, і така інформація вже була надана Клієнту.
Агентство намагається вжити всіх таких дій, які є практично доцільними, щоб гарантувати, що Клієнт та Заявник знають про будь -які вимоги, встановлені законом або будь -яким професійним органом, щоб дозволити Заявнику працювати на посаді, яку Клієнт прагне зайняти.
Агентство намагається вжити всіх таких дій, які є практично доцільними, щоб гарантувати, що це не завдасть шкоди інтересам ні Клієнта, ні Заявника, щоб Заявник працював на посаді, яку Клієнт прагне зайняти.
Незважаючи на пункти 7.1, 7.2, 7.3 та 7.4 вище, Клієнт повинен переконатися у відповідності Заявника, і Клієнт візьме будь -які посилання, надані Заявником йому або Агентству, перш ніж залучати такого Заявника. Клієнт несе відповідальність за отримання дозволів на роботу та/або такого іншого дозволу на роботу, який може знадобитися, за організацію медичних оглядів та/або розслідувань історії хвороби будь -якого Заявника та задоволення будь -яких медичних та інших вимог, кваліфікації чи дозволу відповідно до законодавства країни, в якій Заявник має намір працювати.
Щоб дозволити Агентству виконувати свої зобов’язання згідно з пунктами 7.1, 7.2, 7.3 та 7.4 вище, Клієнт зобов’язується надати Агентству інформацію про посаду, яку Клієнт прагне зайняти, включаючи вид роботи, яку Заявник повинен буде виконувати робити; місце та години роботи; досвід, підготовку, кваліфікацію та будь -які дозволи, які Клієнт вважає за необхідні або які вимагаються законом або будь -яким професійним органом для того, щоб Заявник мав право працювати на цій посаді; та будь -які ризики для здоров'я або безпеки, відомі Клієнту, і які кроки він вжив для запобігання або контролю таких ризиків. Крім того, Клієнт має надати відомості про дату, яку Клієнт вимагає від Заявника розпочати, тривалість або ймовірну тривалість роботи; мінімальна ставка винагороди, витрат та будь -яких інших переваг, які будуть запропоновані; інтервали виплати винагороди та тривалість повідомлення, яке Заявник мав би право надавати та отримувати для припинення трудової діяльності з Клієнтом.

8. ОСОБЛИВІ СИТУАЦІЇ
8.1 Якщо від Заявника вимагається згідно із законом або будь -яким професійним органом мати будь -яку кваліфікацію або повноваження працювати на посаді, яку Клієнт прагне заповнити; або робота включає в себе догляд за однією або кількома особами, які не досягли вісімнадцяти років, або відвідування їх, або будь -якої особи, яка через вік, немочі або потребує піклування чи уваги іншим чином, Агентство вживе всіх розумно практичних заходів, щоб отримати та запропонувати надати копії будь -якої відповідної кваліфікації або дозволів Заявника, дві довідки від осіб, не пов'язаних із Заявником, які погодилися, що посилання, які вони надають, можуть бути розкриті Клієнту, і вжив усіх розумно практичних заходів для підтвердження того, що Заявник є підходить для посади. Якщо Агентство не в змозі зробити що -небудь із вищезазначеного, воно в будь -якому випадку інформує Клієнта про кроки, які він вжив для отримання цієї інформації.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Агентство не несе відповідальності ні за яких обставин за будь -які збитки, витрати, збитки, затримки, витрати чи компенсацію (прямі, непрямі чи послідовні), які можуть бути зазнані або понесені Клієнтом унаслідок або якимось чином пов'язаних з Агентством Заявника для Клієнта або від Вступу до Заявника або Залучення будь -якого Заявника Клієнтом або від неспроможності Агентства представити будь -якого Заявника. Щоб уникнути сумнівів, Агентство не виключає відповідальності за смерть або тілесні ушкодження, що виникли внаслідок його недбалості.

ПРАВО
Ці Умови регулюються законодавством Англії та Уельсу і підкоряються виключній юрисдикції судів Англії та Уельсу.

УМОВИ ТА ВЕБ -САЙТУ
Ваше використання цього веб -сайту регулюється умовами та положеннями, викладеними, і ми можемо час від часу змінювати його.

Цей веб -сайт є власністю компанії GATES. Використання вами цього веб -сайту є підтвердженням того, що ви зрозуміли та погодилися дотримуватися всіх цих положень та умов. Використання цього веб -сайту заборонено, якщо ви не погоджуєтесь з цими Умовами. Через природу програмного забезпечення та Інтернету не надається гарантія безперебійного або безпомилкового доступу до цього веб-сайту або його роботи чи здійснення через нього інформаційних транзакцій.
GATES не несе відповідальності за будь -які невдачі в обробці ваших даних через помилки програмного забезпечення або Інтернету або недоступність, або обставини, що не залежать від його розумного контролю. GATES не гарантує, що цей сайт не містить помилок, дефектів або вірусів. Хоча компанія GATES не зобов’язана оновлювати цей веб-сайт, ми докладемо всіх розумних зусиль для того, щоб інформація, опублікована на цьому веб-сайті, була повною, точною та актуальною, однак представлення чи гарантії (явні чи маються на увазі) щодо точності або повноти такої інформації.
GATES не може нести жодної відповідальності (у межах, дозволених законодавством) за будь -які збитки, що виникають прямо чи опосередковано внаслідок використання чи будь -яких дій, що вживаються залежно від будь -якої інформації, що з’являється на цьому веб -сайті або на будь -якому іншому веб -сайті, до якого він може бути пов’язаний.
Веб -сайт може містити посилання на веб -сайти, якими керують треті сторони. Такі посилання надаються лише для вашої зручності, і ми не контролюємо їх окремий вміст.
Тому компанія GATES не дає жодних гарантій чи заперечень щодо точності чи повноти будь -якої інформації, що з’являється стосовно будь -яких пов’язаних веб -сайтів, а також щодо відповідності чи якості будь -якої їхньої продукції чи послуг.

Terms and Conditions
CLIENT TERMS OF BUSINESS FOR THE INTRODUCTION OF PERMANENT OR CONTRACT STAFF (TO BE DIRECTLY EMPLOYED BY THE CLIENT)
I. DEFINITIONS
1. In these Terms of Business, the following definitions apply:
“Applicant” means the person introduced by the Agency to the Client for an Engagement including any officer or employee of the Applicant if the Applicant is a limited company and members of the Agency’s own staff;
“Client” means the person; firm or corporate body together with any subsidiary or associated Company as defined by the Companies Act 1985 to which the Applicant is introduced;
“Agency” means GATES Ltd of 6 Penrose Way Greenwich Peninsula London, UK SE10 0EW;
“Engagement” means the engagement, employment or use of the Applicant by the Client or any third party on a permanent or temporary basis, whether under a contract of service or for services; under an agency, license, franchise or partnership agreement; or any other engagement; directly or through a limited company of which the Applicant is an officer or employee
“Introduction” means (i) the Client’s interview of an Applicant in person or by telephone, following the Client’s instruction to the Agency to search for an Applicant; or (ii) the passing to the Client of a curriculum vitæ or information which identifies the Applicant; and which leads to an Engagement of that Applicant;
“Remuneration” includes base salary or fees, guaranteed and/or anticipated bonus and commission earnings, allowances, inducement payments, the benefit of a company car and all other payments and taxable (and, where applicable, non-taxable) emoluments payable to or receivable by the Applicant for services rendered to or on behalf of the Client. Where the Client provides a company car, a notional amount of £5,000 will be added to the salary in order to calculate the Agency’s fee.
Unless the context requires otherwise, references to the singular include the plural.
The headings contained in these Terms of Business are for convenience only and do not affect their interpretation.
THE CONTRACT
These Terms constitute the contract between the Agency and the Client and are deemed to be accepted by the Client by virtue of an Introduction to, or the Engagement of an Applicant or the passing of any information about the Applicant to any third party following an Introduction.
These terms contain the entire agreement between the parties and unless otherwise agreed in writing by a director of the Agency, these Terms of Business prevail over any other terms of business or purchase conditions put forward by the Client.
No variation or alteration to these Terms shall be valid unless the details of such variation are agreed between the Agency and the Client and are set out in writing and a copy of the varied terms is given to the Client stating the date on or after which such varied terms shall apply.

NOTIFICATION AND FEES
The Client agrees:
To notify the Agency immediately of any offer of an Engagement which it makes to the Applicant;
To notify the Agency immediately that its offer of an Engagement to the Applicant has been accepted and to provide details of the Remuneration to the Agency; and
To pay the Agency’s fee within 14 days of the date of invoice.
Except in the circumstances set out in clause 5.1 below, no fee is incurred by the Client until the Applicant commences the Engagement when the Agency will render an invoice to the Client for its fees.
The Agency reserves the right to charge interest on invoiced amounts unpaid for more than 14 days at the rate of 8% per annum above the base rate from time to time of the Bank of England from the due date until the date of payment.
The fee payable to the Agency by the Client for an Introduction resulting in an Engagement is the amount equal to ……. % of the Remuneration applicable during the first 12 months of the Engagement. VAT will be charged on the fee if applicable.
3.5 In the event that the Engagement is for a fixed term of less than 12 months, the fee in clause 3.4 will apply pro-rata. If the Engagement is extended beyond the initial fixed term or if the Client re-engages the Applicant within 6 calendar months from the date of termination of the first Engagement the Client shall be liable to pay a further fee based on the additional Remuneration applicable for the period of Engagement following the initial fixed term up to the termination of the second Engagement or the first anniversary of its commencement, whichever is the sooner.

3.6 If the Client subsequently engages or re-engages the Applicant within the period of 6 calendar months from the date of termination of the Engagement or withdrawal of the offer, a full fee calculated in accordance with clause 3.4 above becomes payable.

REFUNDS
In order to qualify for the following refund, the Client must pay the Agency’s fee within 14 days of the date of invoice and must notify the Agency in writing of the termination of the Engagement within 7 days of its termination.
The following scale of refund only applies in the event that the Client complies with the provisions of clause 3.1 of these Terms of Business.
Where the Applicant leaves during the first 12 weeks of the Engagement, a partial refund of the introduction fee shall be paid to the Client in accordance with the scale set out below, subject to the conditions in clause 4.1.
Week in which the Applicant leaves % of introduction fee refunded
1 – 2 90%
3 – 4 80%
5 – 6 60%
7 – 8 40%
9 – 10 20%
11 – 12 10%
There will be no refund where the Applicant leaves during or after the 13th week of the Engagement.

In circumstances where clause 3.6 applies the full fee stated in clause 3.4 is payable and there shall be no entitlement to a refund.
CANCELLATION FEE


5.1 If, after an offer of Engagement has been made to the Applicant, the Client decides for any reason to withdraw it, the Client shall be liable to pay the Agency a minimum fee of £4,000.

INTRODUCTIONS
Introductions of Applicants are confidential. The disclosure by the Client to a third party of any details regarding an Applicant introduced by the Agency which results in an Engagement with that third party within 6 months of the Introduction renders the Client liable to payment of the Agency’s fee as set out in clause 3.4 with no entitlement to any refund.
An introduction fee calculated in accordance with clause 3.4 will be charged in relation to any Applicant engaged as a consequence of or resulting from an introduction by or through the Agency, whether direct or indirect, within 6 months from the date of the Agency’s Introduction.
Where the amount of the actual Remuneration is not known the Agency will charge a fee calculated in accordance with clause 3.4 on the minimum level of remuneration applicable for the position in which the Applicant has been engaged with regard to any information supplied to the Agency by the Client and/or comparable positions in the market generally for such positions.
In the event that any employee of the Agency with whom the Client has had personal dealings accepts an Engagement with the Client within 3 months of leaving the Agency’s employment, the Client shall be liable to pay an introduction fee to the Agency in accordance with clause 3.4.

SUITABILITY AND REFERENCES
The Agency endeavours to ensure the suitability of any Applicant introduced to the Client by obtaining confirmation of the Applicant’s identity; that the Applicant has the experience, training, qualifications and any authorisation which the Client considers necessary or which may be required by law or by any professional body; and that the Applicant is willing to work to work in the position which the Client seeks to fill.
At the same time as proposing an Applicant to the Client the Agency shall inform the Client of such matters in clause 7.1 as they have obtained confirmation of. Where such information is not given in paper form or by electronic means it shall be confirmed by such means by the end of the third business day (excluding Saturday, Sunday and any public or Bank holiday) following save where the Applicant is being proposed for a position which is the same as one in which the Applicant has worked within the previous five business days and such information has already been given to the Client.
The Agency endeavours to take all such steps as are reasonably practicable to ensure that the Client and Applicant are aware of any requirements imposed by law or any professional body to enable the Applicant to work in the position which the Client seeks to fill.
The Agency endeavours to take all such steps as are reasonably practicable to ensure that it would not be detrimental to the interests of either the Client or the Applicant for the Applicant to work in the position which the Client seeks to fill.
Notwithstanding clauses 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 above the Client shall satisfy itself as to the suitability of the Applicant and the Client shall take up any references provided by the Applicant to it or the Agency before engaging such Applicant. The Client is responsible for obtaining work permits and/or such other permission to work as may be required, for the arrangement of medical examinations and/or investigations into the medical history of any Applicant, and satisfying any medical and other requirements, qualifications or permission required by law of the country in which the Applicant is engaged to work.
To enable the Agency to comply with its obligations under clauses 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 above the Client undertakes to provide to the Agency details of the position which the Client seeks to fill, including the type of work that the Applicant would be required to do; the location and hours of work; the experience, training, qualifications and any authorisation which the Client considers necessary or which are required by law or any professional body for the Applicant to possess in order to work in the position; and any risks to health or safety known to the Client and what steps the Client has taken to prevent or control such risks. In addition, the Client shall provide details of the date the Client requires the Applicant to commence, the duration or likely duration of the work; the minimum rate of remuneration, expenses and any other benefits that would be offered; the intervals of payment of remuneration and the length of notice that the Applicant would be entitled to give and receive to terminate the employment with the Client.

SPECIAL SITUATIONS
8.1 Where the Applicant is required by law, or any professional body to have any qualification or authorisations to work in the position which the Client seeks to fill; or the work involves caring for or attending one or more persons under the age of eighteen, or any person who by reason of age, infirmity or who is otherwise in need of care or attention, the Agency will take all reasonably practicable steps to obtain and offer to provide copies of any relevant qualifications or authorisations of the Applicant, two references from persons not related to the Applicant who have agreed that the references they provide may be disclosed to the Client and has taken all reasonably practicable steps to confirm that the Applicant is suitable for the position. If the Agency is unable to do any of the above, it shall inform the Client of the steps it has taken to obtain this information in any event.

LIABILITY
The Agency shall not be liable under any circumstances for any loss, expense, damage, delay, costs or compensation (whether direct, indirect or consequential) which may be suffered or incurred by the Client arising from or in any way connected with the Agency seeking an Applicant for the Client or from the Introduction to or Engagement of any Applicant by the Client or from the failure of the Agency to introduce any Applicant. For the avoidance of doubt, the Agency does not exclude liability for death or personal injury arising from its own negligence.
LAW
These Terms are governed by the law of England & Wales and are subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of England & Wales.

WEBSITE TERMS & CONDITIONS
Your use of this website is subject to the terms and conditions as set out, and may be amended from time to time by us.

This website is the property of GATES .
Your use of this website is confirmation that you have understood and agreed to be bound by all of these terms and conditions.
Use of this web site is prohibited unless you agree to these Terms and Conditions. Due to the nature of the software and the Internet, no guarantee is given of uninterrupted or error free access to or running of this website or the information-transactions conducted through it.
GATES shall not be liable for any failure in processing your details due to software or Internet errors or unavailability, or circumstances beyond its reasonable control. GATES makes no warranty that this site is free from errors, defects or viruses.
Whilst GATES have no obligation to update this site, we will use all reasonable efforts to ensure that the information published on this website is complete, accurate and up-to-date, but representations or warranties are made (express or implied) as to the accuracy or completeness of such information.
GATES cannot accept any responsibility (to the extent permitted by law) for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in reliance on, any information appearing on this website or any other website to which it may be linked.
The website may contain links to websites operated by third parties. Such links are provided for your convenience only and we have no control over their individual content.
GATES therefore makes no warranties or representations as to the accuracy or completeness of any of the information appearing in relation to any linked websites nor as to the suitability or quality of any of their products or services.

«Участие» означает привлечение, прием на работу или использование Заявителя Клиентом или любой третьей стороной на постоянной или временной основе, будь то в соответствии с контрактом на оказание услуг или для оказания услуг; по агентскому, лицензионному, франчайзинговому или партнерскому соглашению; или любое другое обязательство; напрямую или через компанию с ограниченной ответственностью, должностным лицом или сотрудником которой является Заявитель.
«Введение» означает (i) собеседование Клиентом с Заявителем лично или по телефону в соответствии с инструкциями Клиента Агентству по поиску Заявителя; или (ii) передача Клиенту жизненного курса обучения или информации, которая идентифицирует Заявителя; и что приводит к участию этого кандидата;

«Вознаграждение» включает базовый оклад или сборы, гарантированные и / или ожидаемые бонусы и комиссионные доходы, надбавки, поощрительные выплаты, выгоду от использования служебного автомобиля и все другие платежи и налогооблагаемые (и, где применимо, необлагаемые) вознаграждения, подлежащие выплате или к получению Заявителем за услуги, оказанные Клиенту или от имени Клиента. Если Клиент предоставляет служебный автомобиль, условная сумма в размере 5000 фунтов стерлингов будет добавлена ​​к заработной плате для расчета вознаграждения Агентства.

Если контекст не требует иного, ссылки на единственное число включают множественное число.
Заголовки, содержащиеся в настоящих Условиях ведения бизнеса, предназначены только для удобства и не влияют на их толкование.

КОНТРАКТ
Настоящие Условия представляют собой договор между Агентством и Клиентом и считаются принятыми Клиентом на основании Обращения к Заявителю, его участия или передачи любой информации о Заявителе любой третьей стороне после Представления.
Эти условия содержат полное соглашение между сторонами, и, если иное не согласовано в письменной форме директором Агентства, настоящие Условия сотрудничества имеют преимущественную силу над любыми другими условиями ведения бизнеса или условиями покупки, предложенными Клиентом.
Никакие изменения или изменения настоящих Условий не будут действительны, если детали таких изменений не согласованы между Агентством и Клиентом и не изложены в письменной форме, а копия измененных условий не предоставлена Клиенту с указанием даты или после этой даты. применяются различные условия.

УВЕДОМЛЕНИЕ И СБОРЫ
Клиент соглашается:
Незамедлительно уведомлять Агентство о любом предложении о Задании, которое оно делает Кандидату;
Незамедлительно уведомить Агентство о том, что его предложение о найме Заявителя было принято, и предоставить подробные сведения о Вознаграждении Агентству; а также
Оплатить агентское вознаграждение в течение 14 дней с даты выставления счета.
За исключением обстоятельств, изложенных в пункте 5.1 ниже, Клиент не взимает никаких комиссионных до тех пор, пока Заявитель не начнет Обязательство, когда Агентство выставит Клиенту счет на оплату его вознаграждения.
Агентство оставляет за собой право взимать проценты по выставленным суммам, неоплаченным в течение более 14 дней, по ставке на 8% в год выше базовой ставки, время от времени, установленной Банком Англии, с установленной даты до даты платежа.
Комиссия, подлежащая уплате Агентству Клиентом за Знакомство, приводящее к Обязательству, составляет сумму, равную ……. % от вознаграждения, применяемого в течение первых 12 месяцев соглашения. Если применимо, с комиссии будет взиматься НДС.
3.5 В случае, если Задание заключено на фиксированный срок менее 12 месяцев, плата, указанная в пункте 3.4, будет применяться пропорционально. Если Обязательство продлевается сверх первоначального фиксированного срока или если Клиент повторно привлекает Кандидата в течение 6 календарных месяцев с даты прекращения первого Обязательства, Клиент обязан уплатить дополнительную комиссию на основе дополнительного Вознаграждения, применимого к период взаимодействия после первоначального фиксированного срока до прекращения второго соглашения или первой годовщины его начала, в зависимости от того, что наступит раньше.

3.6 Если Клиент впоследствии привлекает или повторно привлекает Кандидата в течение 6 календарных месяцев с даты прекращения Обязательства или отзыва предложения, выплачивается полная комиссия, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.4 выше.

ВОЗВРАТ
Чтобы претендовать на следующее возмещение, Клиент должен оплатить комиссию Агентства в течение 14 дней с даты выставления счета и уведомить Агентство в письменной форме о прекращении Обязательства в течение 7 дней с момента его прекращения.
Следующая шкала возмещения применяется только в том случае, если Клиент соблюдает положения пункта 3.1 настоящих Условий сотрудничества.
Если Кандидат уезжает в течение первых 12 недель с момента заключения соглашения, частичное возмещение вступительного взноса должно быть выплачено Клиенту в соответствии со шкалой, изложенной ниже, в соответствии с условиями, изложенными в пункте 4.1.
Неделя, в течение которой заявитель оставляет возмещенный% вступительного взноса
1-2 90%
3–4 80%
5–6 60%
7-8 40%
9–10 20%
11–12 10%
Если Кандидат уезжает в течение или после 13-й недели по соглашению, возврат средств не будет.

В обстоятельствах, когда применяется пункт 3.6, выплачивается полная комиссия, указанная в пункте 3.4, и право на возмещение не предоставляется.

КОМИССИЯ ПРИ ОТМЕНЕ
5.1 Если после того, как Заявителю было сделано предложение о сотрудничестве, Клиент по какой-либо причине решает отозвать его, Клиент обязан уплатить Агентству минимальную комиссию в размере 4000 фунтов стерлингов.

ВВЕДЕНИЕ
Представление претендентов конфиденциально. Раскрытие Клиентом третьей стороне любых деталей относительно Заявителя, представленных Агентством, что приводит к взаимодействию с этой третьей стороной в течение 6 месяцев с момента Введения, влечет за собой ответственность Клиента по уплате вознаграждения Агентства, как указано в пункте 3.4. без права на возмещение.
Плата за внедрение, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.4, будет взиматься в отношении любого Заявителя, привлеченного в результате или в результате введения Агентством, прямым или косвенным, в течение 6 месяцев с даты Представления Агентства.
Если размер фактического Вознаграждения неизвестен, Агентство будет взимать плату, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.4 на минимальном уровне вознаграждения, применимом к должности, на которой был занят Кандидат, в отношении любой информации, предоставленной Агентству со стороны Клиентские и / или сопоставимые позиции на рынке, как правило, для таких позиций.
В случае, если любой сотрудник Агентства, с которым Клиент имел личные отношения, соглашается на взаимодействие с Клиентом в течение 3 месяцев после увольнения с работы в Агентстве, Клиент обязан уплатить Агентству вступительный взнос в соответствии с пунктом 3.4. .

ПРИГОДНОСТЬ И ССЫЛКИ
Агентство стремится обеспечить пригодность любого Заявителя, представленного Клиенту, путем получения подтверждения личности Заявителя; что заявитель имеет опыт, подготовку, квалификацию и любые разрешения, которые Клиент считает необходимыми или которые могут потребоваться по закону или любым профессиональным органом; и что Кандидат желает работать на должности, которую хочет заполнить Клиент.
Одновременно с предложением Заявителя Клиенту Агентство информирует Клиента о таких вопросах в пункте 7.1, если они получили подтверждение. Если такая информация не предоставляется в бумажной форме или с помощью электронных средств, она должна быть подтверждена такими средствами до конца третьего рабочего дня (за исключением субботы, воскресенья и любых государственных праздников или государственных праздников), следующих за исключением тех случаев, когда Кандидат предлагается на позиция, аналогичная той, в которой Заявитель работал в течение предыдущих пяти рабочих дней, и такая информация уже была предоставлена ​​Клиенту.
Агентство стремится предпринять все возможные шаги для обеспечения того, чтобы Клиент и Заявитель были осведомлены о любых требованиях, установленных законом или любым профессиональным органом, чтобы позволить Заявителю работать на должности, которую Клиент стремится заполнить.
Агентство прилагает все усилия, чтобы предпринять все шаги, которые практически осуществимы, чтобы гарантировать, что кандидат не нанесет ущерба интересам Клиента или Заявителя, если он будет работать на должности, которую Клиент стремится заполнить.
Несмотря на пункты 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 выше, Клиент должен удостовериться в пригодности Заявителя, и Клиент должен изучить любые ссылки, предоставленные Заявителем ему или Агентству, прежде чем привлекать такого Заявителя. Клиент несет ответственность за получение разрешений на работу и / или других разрешений на работу, которые могут потребоваться, для организации медицинских осмотров и / или исследований истории болезни любого Заявителя, а также за выполнение любых медицинских и других требований, квалификации или разрешения. требуется по закону страны, в которой заявитель работает.
Чтобы позволить Агентству выполнять свои обязательства в соответствии с пунктами 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 выше, Клиент обязуется предоставить Агентству подробную информацию о должности, которую Клиент стремится заполнить, включая тип работы, которую должен будет выполнить Заявитель. делать; место и время работы; опыт, обучение, квалификация и любые разрешения, которые Клиент считает необходимыми или которые требуются по закону или любому профессиональному органу для Кандидата для работы на должности; и любые риски для здоровья или безопасности, известные Клиенту, и какие шаги Клиент предпринял для предотвращения или контроля таких рисков. Кроме того, Клиент должен предоставить подробную информацию о дате, когда Клиент требует от Заявителя начать, продолжительность или вероятную продолжительность работы; минимальная ставка вознаграждения, расходы и любые другие льготы, которые могут быть предложены; интервалы выплаты вознаграждения и длительность уведомления, которое Заявитель будет иметь право направлять и получать для прекращения работы с Клиентом.

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ
8.1 Если от заявителя по закону или от какой-либо профессиональной организации требуется наличие какой-либо квалификации или разрешений для работы на должности, которую Клиент стремится заполнить; или работа включает в себя уход или сопровождение одного или нескольких лиц в возрасте до восемнадцати лет, или любого лица, которое в силу возраста, немощи или иным образом нуждается в уходе или внимании, Агентство предпримет все разумно возможные меры для получения и предлагают предоставить копии любых соответствующих квалификаций или разрешений Заявителя, две рекомендации от лиц, не связанных с Заявителем, которые согласились с тем, что предоставленные ими ссылки могут быть раскрыты Заказчику, и предприняли все разумно возможные шаги для подтверждения того, что Заявитель подходит для должности. Если Агентство не может сделать что-либо из вышеперечисленного, оно должно проинформировать Клиента о шагах, которые оно предприняло для получения этой информации в любом случае.

ОБЯЗАННОСТЬ
Агентство не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за любые убытки, расходы, ущерб, задержку, затраты или компенсацию (прямые, косвенные или косвенные), которые могут быть понесены или понесены Клиентом в результате или каким-либо образом связаны с Агентством, стремящимся Претендент для Клиента или в результате знакомства или привлечения любого кандидата Клиентом, или из-за того, что Агентство не представило какого-либо кандидата. Во избежание сомнений Агентство не исключает ответственности за смерть или телесные повреждения, возникшие в результате его собственной халатности.

ЗАКОН
Настоящие Условия регулируются законодательством Англии и Уэльса и подпадают под исключительную юрисдикцию судов Англии и Уэльса.

УСЛОВИЯ ВЕБ-САЙТА
Использование вами этого веб-сайта регулируется изложенными положениями и условиями, и мы можем время от времени вносить в них поправки.

Этот веб-сайт является собственностью GATES.
Использование вами этого веб-сайта является подтверждением того, что вы поняли и согласились соблюдать все эти положения и условия.
Использование этого веб-сайта запрещено, если вы не согласны с настоящими Условиями. Из-за характера программного обеспечения и Интернета не дается никаких гарантий непрерывного или безошибочного доступа к этому веб-сайту или его работы или операций с информацией, проводимых через него, или его работы.
GATES не несет ответственности за любые сбои в обработке ваших данных из-за ошибок программного обеспечения или Интернета, недоступности или обстоятельств, находящихся вне его разумного контроля. GATES не дает никаких гарантий, что этот сайт не содержит ошибок, дефектов или вирусов.
Хотя компания GATES не обязана обновлять этот сайт, мы приложим все разумные усилия для обеспечения полноты, точности и актуальности информации, публикуемой на этом сайте, но при этом делаются заявления или гарантии (явные или подразумеваемые) в отношении точность или полнота такой информации.
GATES не может принять на себя ответственность (в пределах, разрешенных законом) за любые убытки, возникшие прямо или косвенно в результате использования или любых действий, предпринятых на основании любой информации, представленной на этом веб-сайте или любом другом веб-сайте, на который может быть ссылка.
Веб-сайт может содержать ссылки на веб-сайты третьих лиц. Такие ссылки предоставляются только для вашего удобства, и мы не контролируем их индивидуальное содержание.
Таким образом, GATES не дает никаких гарантий или заявлений в отношении точности или полноты любой информации, появляющейся в отношении любых связанных веб-сайтов, а также в отношении пригодности или качества каких-либо их продуктов или услуг.